Välkommen till Ahddane!

AHDDANE, "Association nationale K’ssima M’ssguina pour la solidarité avec les mères et les enfants en situation difficile", är en ideell organisation som arbetar för utsatta kvinnor och barn. Ahddane ligger i området Dcheira el Jihadia, utanför Agadir i södra Marocko. Organisationen grundades 14 juli, 2012 av Mahjouba Edbouche som även står bakom organisationen Oum El Banine i Agadir.

 

 

Målgrupp: Utsatta kvinnor och barn. På grund av de ekonomiska och sociala problem som finns i Marocko, har Dcheira över tiden kommit att bli en tillflykt för ensamstående mödrar som kommer från alla delar av landet. Dessa mammor som lever under otrygga och ibland olagliga förhållanden.

 

Ahddane hjälper inte bara ogifta mödrar utan även gifta kvinnor och änkor ,som utsatts för våld eller som på något annat sätt befinner sig i en svår situation.

 

Mål: Att hjälpa barn och deras mödrar att övervinna de svårigheter de möter, i form av psykologiskt och socialt stöd, som anpassas till kvinnans behov i varje enskilt fall. Att göra kvinnor medvetna och låta dem tillgodogöra sig kunskap om sina grundläggande rättigheter, den bästa användningen av preventivmedel, om konsekvenserna av prostitution och sexuellt överförbara sjukdomar.

 

 

Ahddane erbjuder rådgivning för utsatta kvinnor och barn sex dagar i veckan, samt ett daghem där ensamstående mödrar kan lämna sina barn dagtid för att möjliggöra för dem att ha ett arbete och kunna försörja sig.