Syften

Förhindra att barn blir övergivna genom att:

 

 

 • Genomföra informationskampanjer om familjeplanering och sexualundervisning

 

 • Att arbeta för antagandet av en lagstiftning som bättre skyddar barn som utsatts för sexuella övergrepp

 

 • Arbeta mot barnarbete i syfte att underlätta deras återintegration i sina familjer och se till att de är utbildade och skyddade

 

 • Att säkerställa kvinnors och barns mänskliga rättigheter

 

 

Assistera ensamstående mödrar i nöd genom att:

 

 • Skapa ett center för rådgivning för kvinnor

 

 • Skapa skyddade boenden för kvinnor

 

 • Skapa ett inledande daghem för barn

 

 • Öppna ett daghem öppet dagligen 0-24, alla veckans dagar för barn från 41 dagar till 6 år, för att upprätthålla kontakten med modern och förhindra att barnen blir övergivna och att de tvingas arbeta från tidig ålder

 

 • Ge mödrarna stöd före och efter förlossningen, hjälpa dem att ta hand om sina barn, men även att lyssna och ge medicinskt och psykologiskt stöd och bevaka deras intressen i administrativa och rättsliga frågor

 

 

 

Främja social och yrkesmässig återanpassning av mödrar genom att:

 

 • Underlätta återintegration i deras familjer

 

 • Orientera dem till olika typer av utbildning

 

 • Arbeta för erkännandet av identitet och värdighet för övergivna barn

 

 • Organisera informationskampanjer om mänskliga rättigheter

 

 • Främja skolgång i samarbete med myndigheterna

 

 • Föreningen fungerar som ombud/stöd i domstol för att försvara kvinnor och barn i svåra situationer

 

 

 

Utveckla och främja professionella utbyten med:

 

 • Nationella och internationella organisationer som arbetar med utsatta barn

 

 • Ministerier och offentliga förvaltningar som berörs och med internationella organisationer för att förbättra den svåra situationen för kvinnor och barn i världen och försvara deras rätt