Årsrapport 2013 III/III

Daghemmet

 

Med syftet att skydda barn, medan deras mödrar arbetar, har Ahddane skapat ett daghem. Det finns överhuvudtaget inga kommunala daghem i Marocko. För de som har råd finns vissa privata alternativ, men det vanligaste är att kvinnan i familjen är hemma med barnen. För ensamstående mödrar finns naturligtvis inte detta alternativ. Ahddane har därför skapat en dagverksamhet för barn mellan 41 dagar och 2 år.

 

 

Daghemmet som påbörjades under slutet av 2012 har under 2013 gjorts färdigt. Personalen har inhandlat alla nödvändigheter för att färdigställa verksamheten och nu är den i full gång. Anteckningar om närvaro, hur mycket barnet äter mm görs dagligen för att följa barnets utveckling. Under 2013 har totalt 27 barn varit inskrivna i daghemmet, en omsorg som även innefattar pedagogik för utveckling, en garanti för att de dagliga behoven är tillgodosedda (mat, mediciner, hygien), läkarundersökningar och vaccinationer. Närvaron för de inskrivna barnen i daghemmet har under året varit 75.54%

 

 

Personal

 

1 administrativt ansvarig

1 socialassistent

2 barnskötare

1 städare/kockerska (till daghemmet)

 

Ahddane har under året även haft två frivilliga som hjälpt barnskötarna i daghemmet samt två praktikanter som fått coachning och som fått delta i det sociala arbetet under vissa perioder.

 

 

Utbildning

 

På grund av speciella omständigheter har Ahddane hjälpt en ung mor, Maryam, lite extra. Hon blev svårt bränd då hennes pojkvän tände eld på henne och hon har brännskador över hela kroppen vilket innebär ett stort kroppligt och psykiskt lidande. Därför har Ahddane velat hjälpa henne lite extra. Maryam har fått en ettårig sömnadsutbildning bekostad av Ahddane och hon har klarat denna utbildning med gott resultat. Ahddane har även betalat hennes hyra, mat, kläder, mediciner utbildningsmaterial, hygienprodukter, transportkostnader, läkarundersökningar och hon har fått ha sin dotter Amina gratis på Ahddanes daghem (de andra mödrarna betalar annars en liten, symbolisk summa).

 

 

Aktiviteter

 

Med syftet att informera och upplysa befolkningen har Ahddane deltagit i ett flertal lokala radiosändningar (Radio Plus och MFM Agadir), liksom i flera tidningsartiklar (Al Inbiâat d’Agadir och Al Massaa).

Ahddane hedrades i maj 2013 av ett besök från föreningen Imal Tigmi Oufella, som under några dagar besökte daghemmet och framförde sånger och sagor på amazight (samlingsnamn för olika berberspråk som många talar i Agadirregionen). Besöket blev mycket lyckat och barnen var väldigt glada.

 

Som en sista aktivitet under 2013 deltog Mahjouba Edbouche som en av tio talare i samtalsforumet Ted X i Casablanca, den 12 december. Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z1UYMtWtBhI

 

Samtidigt deltog hon i ett nordafrikanskt seminarium (12-13 december) i Casablanca, arrangerat av organisationen INSAF. Detta är en organisation som arbetar liknande Oum El Banine, alltså med gravida, ogifta kvinnor och deras barn. Temat för seminariet: « Dispositif de prise en charge et de défense des droits d la mère célibataire et son enfant au Maghreb » (Ungefär översatt: Stöd till och försvar av ogifta mödrar och deras barns rättigheter i Maghrebområdet »). Övriga deltagare i seminariet kom från Algeriet, Tunisien och Frankrike.

 

Ahddane har även deltagit i ett antal möten och rundabordssamtal med ett flertal frivilligorganisationer i Dcheira och Agadir för att bygga ett nätverk i området.

 

Slutord

 

Målen som Ahddane har ställt upp för verksamheten, att skydda utsatta mödrar och deras barn, har kunnat uppnås genom daghemmet, genom antalet kvinnor och barn som har fått hjälp och stöd, genom antalet barn som blivit officiellt registrerade, och genom antalet erkända faderskap under året. Ahddane har kunnat uppnå detta genom samarbete med myndigheter och andra organisationer inom samma område. Ahddane har under 2013 varit den enda organisationen i Dcheira som hjälpt utsatta kvinnor och deras barn på detta sätt, barn som annars sannolikt skulle ha övergivits eller till och med dödats av sina desperata mödrar.

 

Med anledning av detta vill vi tacka alla sympatisörer, alla donatorer liksom de lokala myndigheterna, liksom de som arbetar i den offentliga och privata vården i Dcheira och i Inezgane och alla andra som delar vårt humanitära syfte och på ett eller annat vis stödjer oss, ni må vara nära eller långt borta, men vi vill tacka er från vårt hjärta för ert stöd.