Årsrapport 2013 II/III

Den sociala sektorn

 

Denna del av verksamheten är mycket viktig och har hjälpt utsatta kvinnor på många olika sätt:

•Assistens och sällskap för kvinnor som ska till sjukhuset för att föda

 

•Sökande efter rum att hyra åt kvinnorna och betalning av deras hyra

 

•Inköp av möbler, porslin, linne mm till rummen man hyr åt kvinnorna

 

•Förberedelse och distribution av matpaket till mödrarna

 

•Hjälp i att söka ett arbete och med den sociala integrationen

 

•Assistens för kvinnorna då de ska registrera sina barn i folkbokföringen

 

•Assistens åt mödrarna i administrativa och juridiska ärenden

 

•Assistens åt mödrarna vid läkarundersökningar och vaccination av barnen

 

•Assistens åt mödrarna i rättsliga sammanhang och hos juridiska ombud (adouls) vid exempelvis äktenskap och vid faderskapstester.

 

•Information till mödrarna om kvinnors och barns rättigheter

 

•Information och stöd för att undvika att mödrarna överger sina barn

 

•Information och stöd för att undvika att mödrarna dödar sina barn (något som ibland annars tyvärr sker då en ogift kvinna som får ett barn är desperat och inte ser någon annan utväg).

 

•Information om preventivmedel

 

•Information om sexuellt överförbara sjukdomar

 

•Information kring terminologin och rättigheter gällande äktenskap och faderskap

 

•Ansvar för att ordna firande av de traditionella högtiderna: festen vid Ramadans slut, offerhögtiden (l’Aïd Elkebir), och Achourahögtiden, liksom att ordna firande vid barnens födelsedagar. Detta är traditionellt familjehögtider och Ahddane lägger stor vikt vid att kvinnorna och barnen ska känna tillhörighet, även om de inte längre har någon familj.

 

Boende och omsorg

Ahddane har, för att kunna skydda hjälpsökande kvinnor, hyrt rum i olika bostadsområden i Dcheira. Dessa är alla kvinnor som befinner sig i svåra omständigheter, antingen gravida eller som fött barn på sjukhuset eller i hemmet.

 

Samtliga kvinnor som fått stöd av Ahddane har fått tillgång till utbildning i hygien och allt som rör nyfödda, läkarvård under gravidietten, fått hjälp med inköp av nödvändiga läkemedel, psykologiskt och juridiskt stöd och uppföljning, liksom guidning i konflikthantering och i att lära sig att leva i gemenskap.

Under hela året har Ahddane stöttat 23 kvinnor på detta sätt. Dessa har man betalat hyran för under tre månader, förutom i ett fall där man betalat hyran under årets samtliga tolv månader.