Årsrapport 2013 I/III

Mottagning och rådgivningssamtal

 

Totalt har 92 kvinnor kommit till Ahddane för rådgivning. De har tagits om hand, och fått hjälp utifrån sina behov. Vissa har även orienterats mot andra myndigheter/organisationer.

 

Dessa har fördelats sig enligt följande under året:

Januari: 8 februari: 4 mars: 5 april: 9 maj: 5 juni: 6 juli: 10 augusti: 8 september: 8 oktober: 10 november: 6 december: 13. Totalt: 92.

 

Kvinnor som tagits om hand internt

 

Detta innebär gravida kvinnor som sökt hjälp på organisationen, som inte har haft bostad eller liknande, och som Ahddane då har tagit ett helhetsansvar för. Under 2013 är det 19 kvinnor som kommit till Ahddane och fått den typen av hjälp, dessutom har 3 kvinnor varit kvar sedan 2012.

 

 

Kvinnor som tagits om hand externt

 

Detta innebär kvinnor som redan har ett eget boende, som har kommit för att få visst stöd.

Det är, under 2013, 73 kvinnor som har tagits om hand externt och 4 stycken som är kvar från 2012. Totalt har Ahddane alltså hjälpt 99 kvinnor under 2013.

 

Resultat 2013

 

 • 19 kvinnor har tagits om hand i samband med födsel, och Ahddane har säkerställt ett komplett omhändertagande om kvinnan och barnen den närmaste tiden efteråt

 

 • 19 kvinnor har återförenats och återintegrerats i sina familjer, varav: 4 kvinnor har gift sig, varav 3 av dem med fadern till deras barn och 1 kvinna med en annan man som accepterade hennes två flickor. Två kvinnor, varav en är 18 år och den andra 32 år har kunnat återuppta kontakten med sina fäder, efter åratal utan kontakt och därmed utan identitetshandlingar (då detta i Marocko kräver en form av familjebevis som finns i ett fysiskt exemplar, vanligen i händerna på familjens fader, något som alltså krävs för att kunna få exempelvis ett nytt id-kort).

   

 • 42 bebisar och små barn har blivit registrerade i folkbokföringen (22 flickor och 20 pojkar). 23 ärenden (13 flickor och 10 pojkar) är fortfarande under behandling hos myndigheterna och man väntar på besked, vilket man förutsätter kommer att bli positivt. Totalt: 65 fall av barn som har blivit officiellt registrerade.

 • 19 kvinnor har fått göra HIV-test, samtliga resultat har varit negativa

 

 • 12 bebisar har fått BCG-vaccin (mot tuberkulos)

 

 • 27 barn har vid 43 tillfällen fått andra vaccin

 

 • Vid 18 tillfällen har man tagit hjälpsökande kvinnor till läkarundersökningar

 

 • Vid 12 tillfällen har man tagit barn till läkarundersökningar inom den allmänna sjukvården, och vid 4 tillfällen till privata kliniker

 

 • 3 bebisar har lagts in på sjukhus i Inezgane på grund av akut bronkit

 

 • 52 kvinnor och barn har fått hjälp med att köpa mediciner

 

 • 59 kvinnor har fått matpaket

 

 • 80 kvinnor har fått klädpaket